• ADBlock (Reklam Engelleyici) aktif olduğunda sitedeki videoları görüntüleyemezsiniz. Videoları izleyebilmek için reklamengelleyicilerinizi devre dışı bırakmalısınız.

Abaza Hasan Paşa, Abaza Mehmet Paşa, Büyük Abbas Kimdir?

alfakekoo

Üye
Katılım
29 Eylül 2018
Mesajlar
86
Yaş
20
Şehir
Adana
Abaza Hasan Paşa

Türk veziri (öl. Halep 1659). Eşkıya Haydaroğlu Mehmet'i ortadan kaldırınca Yeni İl Türkmen ağalığına getirilen Abaza Hasan Paşa, kısa süre sonra ağalık elinden alınınca, ayaklandı (1651). İbşir Ağa ile birleşip, Eskişehir çevresini ele geçirdikten sonra, padişahın Boynu Eğri Mehmet Paşa yönetimindeki heyetiyle anlaştı ve yeniden ağa oldu. Diyarbakır valiliğine getirilip (1656), Köprülü Mehmet Paşa'nın Erdel seferine katılması için yaptğı çağrıya korku nedeniyle katılmadı ve ayaklanma çıkardı. Köprülü Erdel'den dönüp, Diyarbakır valisi Mürteza Paşa'yı Hasan Paşa'nın üstüne gönderdiyse de, Mürteza Paşa Ilgın'da yenildi (1658). Ama Mürteza Paşa ile Tutsak Ali Paşa'nın verdikleri söze inanan Abaza Hasan Paşa, Suçunun bağışlanacağını sanarak teslim olunca, öldürüldü.

-Okumaya değer bir biyografi.
------------------------------------------
Abaza Mehmet Paşa

Türk veziri (öl. İstanbul 1634). Canbulatoğlu Ali Paşa'nın yanında yetişen Abaza Mehmet Paşa, Canbulatoğlu'nun Kuyucu Murat Paşa'ya yenilmesi üstüne (23 Ekim 1607), kendini bağışlatmayı başardı. Halep valiliğine (1617) getirilip, İran seferine Katıldı. Maraş valiliği, Rumeli beylerbeyliği yaptı. Erzurum valisiyken, Osman II'nin öldürülmesinden yeniçerileri sorumlu tutarak Erzurum'daki yeniçerileri ortadan kaldırmayı tasarladı ve şikâyet edildi. Bunun üstüne Sivas valiliğine atanınca, ayaklanarak Şarkikarahisar, Sivas, Maraş, Çorum, Çankırı, çevresine egemen oldu. Çerkez Mehmet Paşa'ya yenilince Erzurum kalesine çekildi ve bağışlanarak yeniden Erzurum valiliğine getirildi. İkinci kez ayaklanıp, üstüne gönderilen Dişlek Hüseyin Paşa'yı öldürttü. Sadrazam Hüsrev Paşa komutasındaki kuvvetlere teslim olduysa (Eylül 1628) da, İstanbul'a gelip, suçunu bağışlatmayı başardı. Bosna valiliğine getirilip, Venediklilerin şikayeti üzerine Belgrad'da oturması emredildi. Siliste ve Özi muhafızlığı yaparken, Lehlerle savaştı (1633). İstanbul'a gelip, padişahın yakınları arasına girdiyse de, yeniden başkaldıracağını düşünen Murat IV'ün buyruğuyla öldürldü.
------------------------------------------
Abbas I, Büyük

İran hükümdarı (Herat 1571-Mazenderan 1529). Safevi sülalesinden Sultan Muhammet Şah'ın oğlu olan Büyük Abbas I, babasına başkaldırarak tahtı ele geçirdi (1587). Çökmek üzere olan devletin durumunu düzeltti. Ermeni ve Gürcülerden devşirilerek yetiştirilen ''tüfenkçi'' adlı bir ordu kurup, Özbekleri Herat'ta yenerek (1597), Meşhed'i geri aldı. Osmanlılara karşı Avrupa devletleriyle ittifak yapmaya çalıştı (1600). Küçük bir Osmanlı ordusunu Tebriz yakınında yenip (1603), Tebriz, Kars, Revan kalelerini ele geçirdiyse de, Kuyucu Murat Paşa'nın Tebriz'i yakıp yıkması üstüne, barış istedi ve Seray Antlaşması'nı imzaladı (1618). Osman II olayının Anadolu'da yarattığı karışılıklardan yararlanmak isteyip, Musul ve Diyarbakır'a kadar ilerledi: Bağdat çevresini alıp, Gürcistanı istila etti. İngiliz Hindistan şirketinin desteğiyle Basra köfezindeki bazı adaları ve Hürmüz'ü Portekizlilerden aldı. Bender Abbas limanını kurdurup, Isfahan'ı başkent yaptı. (VAY BE ADAMA BAK :) )
-----------------------------------------
O kadar yazdım ve yoruldum.. şimdi benim yerime siz exercise yapacaksınız.

1- Hayatımızın hangi köşesinde kullanabiliriz.
2- Bir önceki konumda verdiğim örneklerden bakarak kızla konuşurken neler diyebiliriz. bir diyalogla gösterin :)

Bir önceki yazım; Kültür Kasıyoruz #1 Sait Faik Abasıyanık

Kaynak: Encylclopedia (Ansiklopedi).
 
Üst