• ADBlock (Reklam Engelleyici) aktif olduğunda sitedeki videoları görüntüleyemezsiniz. Videoları izleyebilmek için reklamengelleyicilerinizi devre dışı bırakmalısınız.

Feodalite Nedir?

Bu konuyu daha önceden biliyor muydunuz ?

 • Evet

  Kullanılan: 5 55.6%
 • Bilmemek değil öğrenmemek ayıp

  Kullanılan: 3 33.3%
 • Bilmiyordum ama yazı fazla uzun geldi okumadım. Cahillik her zaman iyidir.

  Kullanılan: 1 11.1%

 • Kullanılan toplam oy
  9

hesoyam

Üye
Katılım
18 Ağustos 2018
Mesajlar
171
Yaş
19
Şehir
Tokat
Öncelikle benim için alışkanlık haline yavaş yavaş gelen bu araştırıp yazıya dökme işi iyice hoşuma gitmeye başladı. Umarım size de faydası dokunur. Bazı arkadaşların attığı beğeniler bu yazıların paylaşılmasını istediğini gösteriyor bu yüzden bende yazmaya devam edeceğim. @Godless-Alpha saolsun ankete katılma olayını fahri üyelere de bize de verdi artık anketlere katılabilirsiniz. @pilavboy1 stoacı düşünürler konunu bugün yazmak isterdim ama dediğim gibi skolastik düşünce ve feodalite arasında dolaylı da olsa bağ gördüğüm için araya katmak istemedim. Bir sonraki konu stoacı düşünürler olabilir. Beni asıl mutlu olan şey bilginin paylaştıkça çoğaldığını görmem ki bana gelen dönütlerde yeni şeyler öğrenmiyor değilim. Fazla uzatmadan bugünün konusu feodalite nedir başlığına başlayalım.

Kökeni Fransızca olan feodalite sözünün sözlük anlamı derebeylik.

Okuma süresi: Ortalama 5 dakika

FEODALİTE NEDİR
Kökeni Fransızca olan feodalite sözünün sözlük anlamı derebeylik. Orta Çağ Avrupa’sına egemen olan siyasi, ekonomik, sosyal ve dini sistemdir. Toprak sistemine dayalı bir yönetim şeklidir. Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan senyörler (vassallar veya derebeyler) sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler (süzeren) sınıfının oluşturduğu idari düzene feodalite denir.

Nasıl Ortaya Çıktı?

Özet:
Kavimler Göçüyle { aslında bu da araştırma konusu olabilir evet } ortaya çıkan bir sistemdir. Kavimler Göçü sonucu Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış ve Avrupa siyasi olarak bölünmüştür. Kavimlerin yer değiştirmesi sonucu kargaşanın hüküm sürdüğü bir ortamda can güvenliği olmayan halk, güvenliğini ve canını korumanın yolunu derebeylerin korunaklı şatolarında bulmuştur. Bu sisteme göre senyörler kendisine sığınan ve canını güvence altına aldığı halkı kendi topraklarında çalıştırmıştır. Her senyörün kendisine ait bir askeri gücü vardır. Her senyörün kendi bölgesinde kendi kuralları geçerlidir.

Detay:

Feodalizmin ortaya çıkmasındaki en önemli sebep, Roma İmparatorluğu'nun düzeninin karşılaştığı büyük ekonomik bunalımdır.
Roma İmparatorluğu'nda, özellikle İtalya Yarımadası'nda tarımsal üretim, toprak sahibi özgür Roma vatandaşlarının geniş çiftliklerinde, ağırlıklı olarak köle emeği kullanılarak ve imparatorluğun ticaret hatlarındaki hâkimiyeti sayesinde çeşitli pazarlara yönelik olarak yapılıyordu. İyi işleyen ticaret sayesinde gelişmiş bir işbölümü sağlanmıştı ve tarımsal üretim kırsal alanlarda, zanaatlar ise ticari merkez durumundaki kentlerde sürdürülüyordu. Kentler, kırsal kesim için gerekli üretim araçlarını ve lüks malzemeleri, kırsal kesim ise kentlerin gıda ihtiyacını sağlıyordu. Bu şekilde canlı bir kent-kır ticareti oluşmuştu.

Fetihler boyunca Roma yeni vergi kaynakları yaratıyor ve savaşlardan gelen yağma gelirleriyle besleniyordu. Ancak, fetihlerin durması ve savaşların kısır savunma savaşlarına dönmesinin ardından Roma maliyesi zor duruma düştü. Bunu dengelemek amacıyla, vergilerin artırılması yoluna gidilmiştir. Vergilerin artırılması köylüyü zor durumda bırakıp alım gücünü azalttığı gibi, köyden kente göçü de tetiklemiştir.
Bu durum ilk etkilerini ticaret üzerinde göstermiştir. Köylünün alım gücünün azalması köy-kent ticaretini zayıflatmış, kentli zanaatkârlar pazar bulmakta zorlandıklarından iflasa sürüklenmiş, kentle ticaret yapamayan latifundialar (köle emeğiyle üretim yapan tarımsal işletmeler) zor duruma düşmüştür. Bu, Roma dönemindeki ekonomik düzeni yok edecek bir kısır döngüdür.

Ürünlerin pazarlamasında sorunlar yaşanmaya başlandığında, kölelerin üretim dönemleri dışında da beslenmesi zorunluluğu katlanılması olanaksız bir maliyet unsuru haline gelmiştir. Bu tür işletmeler, kölelerin bir kısmını azat ederek, belirli bir toprak kirası karşılığında geçimlik toprakları işleme hakkı tanıdılar.
Azat edilmiş bu yeni küçük çiftçiler tümüyle özgür değillerdi, kendilerine tahsis edilen toprakları terk etmeleri durumunda toprak sahibinin gelir kaynağı da ortadan kalkacaktı. Dolayısıyla bu topraklardan ayrılmama koşuluyla azat edilmişlerdir. Böylece, verilen toprağı işleyerek geçimini sağlayan, karşılık olarak efendisine toprak kullanım kirası ödeyen bu çiftçilerle yeni bir sınıf doğmuş oldu. Bu sınıf, feodal ekonominin ana üretici gücü olan serfler sınıfıdır.

Buna ek olarak, kent-köy ticaretinin azalması, latifundiaları kendi ihtiyaçlarını karşılamaya itti. Daha önce kentten aldıkları malları, aynı kalitede olmasa bile, üretmeye başladılar. Bu durum, pazara dönük üretimi durdurduğu gibi ekonomik bütünlüğü yok ederek yerelliğe yol açtı.

Görüldüğü gibi ekonomik koşulları daha Roma düzeninin son günlerinde oluşan feodal yapı, Roma İmparatorluğu'nun Cermen istilaları ile yıkılmasının ardından ortaya çıktı. Roma mirası üzerine kurulan Cermen krallıklar, Roma gibi merkeziyetçi devletler olamadılar. Daha önce Roma'dan yönetilen topraklarda, her biri kendine yeter ekonomiye sahip sayısız feodal beylik kuruldu.
Feodalite Rejiminin Özellikleri
-Feodalite rejimin kurulmasından sonra Avrupa’da siyasal birlik bozulmuş, küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır.
-Derebeylik yönetimi, IX. yüzyılda Fransa’dan bütün Avrupa’ya yayılmış ve bütün Ortaçağ boyunca devam etmiştir.
-Feodalite rejiminde, halk arasında eşitlik yoktu. Avrupa’da halk; soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler diye sınıflara ayrılmıştır. Bu nedenle Ortaçağ’da Avrupa’da sosyal adalet sağlanamamıştır.
-Toprakların mülkiyeti soyluların elinde toplanmıştır.
-Ortaçağ’da kapalı bir ekonomik politika izlendiği için halk sermaye birikimine sahip olamamıştır.

Feodalite Rejiminin Zayıflama Nedenleri
-Haçlı seferleri sırasında derebeylerin ölmesi veya ordularını kaybetmesi
-Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması
-Avrupa’da sürekli orduların kurulması
-yeniçağ başlarında Coğrafi keşiflerin yapılmasından sonra ticaretin gelişmesi ve tarımsal faaliyetlerin gerilemesi
-Papa ile krallar arasındaki mücadelenin krallar lehine sonuçlanması gibi gelişmeler etkili olmuştur.
-Kavimler göçü sonrası Avrupa'da krallıklar güçlerini kaybettiler.
-Soyluların güç kazanmalarıyla birlikte tüm ortaçağ boyunca Avrupa'da etkili olacak olan siyasi yönetim biçimi "Feodalite (Derebeylik)" ortaya çıktı.
-Toplumsal eşitsizlik üzerine kurulan bu düzen içinde halk, farklı toplumsal sınıflara ayrılmıştır.

1. Soylular (Senyörler):

-Soylular, oturdukları toprakların sahibiydiler.
-Her türlü hakka sahip olan ve şatolarda oturan soylular, yönetim ve askerlik işleri ile ilgilenirlerdi.
-Soyluluk babadan oğula geçerdi.
-Soyluların en üstünde senyör denilen derebeyler yer alırdı.
-Senyörlerin en büyüğü kral idi. Bundan sonra sırasıyla dük, kont, baron ve şövalyeler gelirdi.
2. Rahipler;
-Rahipler, kiliselerin sahip olduğu toprakların geliriyle rahat bir yaşam sürerlerdi.
-Dinin toplum üzerindeki etkilerinden dolayı halk üzerinde söz sahibi idiler.
3. Burjuvalar:
-Ticaret ve sanatla uğraşırlardı.
-Bağlı bulundukları derebeylerine vergi verirlerdi.
4. Köylüler:
Bunlar ikiye ayrılırlardı:
a. Özgür Köylüler: Üzerinde yaşadıkları toprakları, istedikleri gibi ekip biçme hakkına sahip olup bağlı oldukları soyluya, vergi vermek zorundaydılar. Ayrıca topraklarını satabilme, çocuklarına bırakma hakları vardı.
b. Serfler (Köle Köylüler); Serfler hiçbir hakka sahip değildiler. Soyluların malı sayılırlardı. Toprakla birlikte alınır ve satılırlardı.

Bir önceki konu : Günlük Genel Kültür Yazısı -2 | Skolastik Düşünce

Bir sonraki konu:
..

21.10.2018
 
Son düzenleme:
Üst